धडा

आयुष्य दरवेळी नवी वळणं घेतं, नवं काहीतरी शिकवतं. जेंव्हा कुणीतरी तुम्हाला दुखवतं, हृदय भग्न करणारे अनुभव देतं तेंव्हा त्यांच्यावर चिडू नका. त्यांना क्षमा करा. कारण त्यांनीच तुमच्या मानसिकतेला सदृढ बनवून तुम्हला सावध राहण्याचा, चटकन विश्वास न ठेवण्याचा नवा “धडा” दिलेला असतो.

Advertisements

प्रयत्न आणि नशीब

यशस्वी होणे हा नशीबापेक्षा प्रयत्नांचा भाग आहे. यश मिळविण्यासाठी आपल्याकडे या काही गोष्टी असायला हव्यात. त्या म्हणजे; आपल्याकडे इतरांपेक्षा जास्त ज्ञान हवं, इतरांहून आपलं काम जास्त आणि चांगलं हवं आणि अपेक्षा मात्र इतरांहून कमी हव्यात तसेच सामंजस्य आणि बोधामृत देखील महत्वाचं. असे काही गुण तुमच्यामध्ये असतील तर तुम्हाला यशस्वी होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही!