बऱ्याच दिवसांनी आज काही लिहावसं वाटतंय. पण लिहावं काय हे सुचत नाहीये. याचं कारण माझ्या वैयक्तीक आयुष्यातील भूतकाळात घडून गेलेल्या काही दुर्दैवी (परंतु बहुमौलिक) घटना असाव्यात बहुदा.
7 जून 2015 रोजी मी माझ्या याच ब्लॉग साईटवर एक पोस्ट शेअर केली होती…. [[धडा]] नावाची.. तुम्ही पहा हवं तर.. अगदी तंतोतंत माझ्याही आयुष्यात असं वळण आलंच हो… जसं मी त्यामध्ये लिहीलं आहे, की कुणीतरी तुम्हाला दुखवतं, हृदय भग्न करणारे अनुभव देतं…. हाहा….. तसंच झालं…. परंतु कोणताही राग मनात न ठेवता माफ ही केलं मी त्या व्यक्तीला…
त्याच व्यक्तीने काही दिवसांपूर्वी [[कोणावरही विश्वास ठेवू नये]] असा मौलीक बोध मला दिला…. अर्थातच सावधानतेचा!
त्या व्यक्तीला मनाच्या गाभ्यापासून खूप खूप धन्यवाद..
मला कल्पना आहे, तुमच्या मनात अनेक प्रश्नांनी घर बनवायला सुरू केलं असावं..
साहजिकच,
ती व्यक्ती कोण?
कोणत्या अशा घटना घडल्या, कि त्याचा परिणाम म्हणून मी इथे अशा पध्दतीने व्यक्त झालो?
वगैरे अनुक्रमे प्रश्न उपस्थित झाले असावेत.
नका लक्ष्य देऊ, सांगण्याचा हेतू मात्र हाच कि, ती पोस्ट परत परत वाचून स्वतःमध्ये रूजवा… कारण, जगात कुणीच कुणाचं नसतं!!
नामरूपी, किर्तीरुपी उरण्यासारखं काही करा!

Advertisements